…att Commedia dell’Arte är rena IT-teatern (Dramaten-talet del 3)…

…med sitt stora internationella nätverk. Det kanske är den mest datoriserade teatergenren överhuvudtaget.

HÖR UPP! Commedia dell’Arte har aldrig varit någon specifikt italiensk angelägenhet. Tvärtom är det möjligt att orsaken till att vi känner till Commedia dell’Arte i Sverige, idag är att den franske kungen Henrik II åkte till Venedig någon gång på mitten av 1500-talet och fick se en Commedia dell’Arte-föreställning. Han bjöd gruppen som spelat (I Gelosi) till Paris och det kanske är det som gav Commedia dell’Arte sin storhetstid. Sedan dess har Commedia dell’Arte spelats över hela
Europa och senare i hela världen.

Man kan säga att de moderna Commedia dell’Arte föddes med Giorgio Strelhers uppsättning av ”Arlecchino – Två Herrars Tjänare” av Teatro Piccolo di Milano från 1947. Den Commedia dell’Arte som funnits innan var antingen balett, dockteater, pantomimer eller museal, bakåtsträvande kostymteater.
Eftersom många namnkunniga personer – som Jacques Lecoq, Amleto Sartori, Carlos Clemente-Mazzoni, Dario Fo med flera – var inblandade i uppsättningen lyckades de sprida Commedia dell’Arte över världen på nytt.

Nätverket finns nu över hela jorden och eftersom det bästa sättet att kommunicera är via nätet har också nätet blivit en mycket viktig del av det nutida Commedia dell’Arte. Jag har listat lite vad som finns förutom en enorm samling hemsidor från personer, grupper och organisationer:

  • Commedia dell’Arte day (http://www.commediadellarteday.org)  inträffar den 25/2 varje år över hela
    världen. Statistiken från 2011 är inte utlagd på nätet än, men 2010 deltog 85 organisationer i mer än 23 länder, med 86 evenemang i 69 städer på 6 kontinenter (2011 var det 7 kontinenter eftersom en föreställning också spelades på Antarktis) på 20 olika språk.
  • I Italien finns en grupp som heter SAT (http://www.incommedia.org). De katalogiserar utövande personer, grupper och organisationer i syfte att få med Commedia dell’Arte på Unescos immateriella världsarvslista.
  • La Fenice (http://www.lafeniceaustin.org/) är en Commedia dell’Arte grupp i Austin, Texas, vilka har hållit världens första Commedia dell’Arte-festival på nätet. Där har en massa namnkunniga personer hållit föredrag, spelat föreställningar och till och med haft workshops.
  • Det finns också en mycket aktiv grupp på Yahoo (http://groups.yahoo.com/group/commediadellarte/).

Det här inlägget är det tredje i en serie från ett föredrag om Commedia dell’Artes relevans idag och i framtiden som Micke höll på Dramaten i september 2011. Se även nummer ett, två, fyra, fem eller sexi serien också.

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">