…att det är svårt att tala om Commedia dell’Arte (Dramaten-talet del 4)…

…eller i alla fall vad det en gång var. Det finns väldigtmånga som vill tala om väldigt exakt vad Commedia dell’Arte var och t.o.m. vaddet är.  De är oftast antingen dogmatiska förståsigpåare, de vill bekräfta sin egen variant av Commedia dell’Arte eller så har de en egen politisk eller konstnärlig agenda.

Man måste förstå tre saker:

  • Commedia dell’Artes storhetstid varade under c:a 200 år från mitten av 1500-tallet till mitten av 1700-talet. En jämförelse skulle kunna vara en om en person om c:a 250 år skulle vilja studera hur vi spelar Norén idag och gör det genom att studera franska melodramer från början av 1800-talet.
    Commedia dell’Arte har alltså också utvecklats en hel del under 200 år.
  • Commedia dell’Arte var inte en Italiensk angelägenhet. Den spelades över hela Europa, från Spanien och England till
    Ryssland och Österrike. Den förändrades också efter vart den hamnade.
    Grupperna turnerade alltid och de kunde inte alltid språket dit de kom. På vissa ställen var de med och influera hela det landets komedi på andra ställen strök de omkring på landsvägarna.
  • Commedia dell’Arte spelades, liksom Shakespeare, för både hög och låg. Men till skillnad från Shakespeare spelades det inte samtidigt för alla samhällsklasser. Det gjorde naturligtvis att Commedia dell’Arte spelades olika för olika publik, beroende på publikens utbildning, ställning, intressen o.s.v. och med olika publikreaktion.

Dessutom är de enda skriftliga beskrivningar vi har av Commedia dell’Arte från den tiden skriven av adeln och eliten vid olika furstehov. De var ju den enda delen av publiken som överhuvudtaget kunde skriva.
Undantaget är det som är skrivet av olika präster om de fattiga Commedia dell’Arte-grupper som spelade på gatan. Men dessa präster skrev för att de ville förbjuda grupperna att spela. Det rör sej oftast om brev till fursten som förklarar varför de är okristna och omoraliska och borde kastas ut ut stan.

Vi har alltså enorm kronologisk, geografisk och social skillnad i Commedia dell’Artes stil. Detta är också beskrivet av antingen präster som utmålar Commedia dell’Artes sämsta sidor eller en elit vid hoven som får se helt andra föreställningar än vanligt folk.
Det är utifrån den informationen som vi idag gör oss en uppfattning om vad Commedia dell’Arte en gång var. Det är också detta vi tar som utgångspunkt då vi utvecklar Commedia dell’Arte.

Det här inlägget är det fjärde i en serie från ett föredrag om Commedia dell’Artes relevans idag och i framtiden som Micke höll på Dramaten i september 2011. Se även nummer ett, två, tre, fem eller sex i serien också.

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">