…med ”en workshop i Burträsk”…

…att han tänkte rapportera från en 10 dagars workshop han gjort (eller, i skrivande stund, gör) på Edelviks folkhögskola i Burträsk. Han tänkte inte rapportera allt han gjord där, istället vill han följa en speciell process, hans arbete med rörelsepartiturer utifrån handlingsmanus.

Det handlar om att ta konsekvensen av det som så ofta nämns: att språket eller orden bara utgör någonstans mellan tre och tio procent av kommunikationen då man talar. Det Micke gör i denna workshop är att han fokuserar på kroppen, rörelsen och handlingarna, eftersom de är dessa komponenter som står för den större delen av kommunikationen.
Samtidigt närmar han sej också Stanislavskijs idéer om de fysiska handlingarna.

Oftast blir ju texten det centrala i en uppsättning. Som om det skulle vara den enda utgångspunkten för agerandet på scenen.  Men det viktiga kan ju inte bara vara hur och vad en skådespelare säger i en föreställning.
I stället fokuserar Micke på handlingarna och hur de utförs.Till sin hjälp har han bl.a. sin definition av rörelsedynamik, d.v.s. storleken, muskelkraften och hastigheten på rörelsen. Med dessa tre komponenter, i kombination och i nyanser, kan en och samma rörelse uttrycka i stort sett vad som helst.
Det är detta som Micke utnyttjar för att låta eleverna själva skapa små scener och etyder, som ni ska få se under workshopen.

Micke har också använt en av komponenterna i Teaterstudions basträning: Inledningsserien, för att förklara sin syn på rörelse, dynamiken och dess användning. Den har också varit en inre och yttre uppvärmning innan övningarna sätter igång.

Följ workshoppen här:
Första dagenAndra dagen Tredje dagenFjärde dagenFemte dagenSjätte dagenSjunde dagenÅttonde dagenNionde dagenTionde dagen

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">