…med ”en workshop i Burträsk” (första dagen)…

…att det inte hann hända så mycket den första dagen. Dels kom han in till Burträsk relativt sent och dels skulle han hinna med annat jobb med eleverna.

Micke började de här övningarna med att introducera ”Inledningsserien”, sex exakta rörelser som sätts tillsammans till en rörelseserie att improvisera med. De sex rörelserna blir till ett språk som deltagarna kan använda att kommunicera med.
Det viktiga här blir att kommunikationen sker med kroppen. Det betyder, till exempel att det inte går att stå för nära varandra, efter som man då bara ser varandras ansikte och, i viss mån, axlar.

Den sanna känslan eller viljan börjar i kroppen. Ansiktet, däremot, används till att ljuga med. Men det är med ansiktet man är van att kommunicera, till den mån att många tror att de ser saker i sin medspelares ansikte som egentligen händer i dess kropp.
På samma sätt gäller det för deltagarna att vänja sej av med ovanan att försöka visa vad de vill säga med ansiktet, istället för med rörelsen. Det är i rörelsen vi uppfattar innehållet i en handling.

När eleverna väl hade lärt sej rörelserna gav Micke dem varsin uppgift att lösa. De hade bara dessa sex rörelser att använda. De fick inte göra någon mim eller använda ansiktet. Alla uppgifter gick ut på att förändra någonting i rummet. Det kunde vara sådant som att dra upp tempot i salen, flytta eller sprida de övriga deltagarna i rummet eller skapa en avspänd eller högtidlig stämning.
Micke bad dem att byta strategi om det inte fungerade. Han bad dem att inte bara försöka lyckas med sin egen uppgift. Om de skulle lyckas måste de ju också ta reda på kamraterna vilja och försöka hjälpa dem.
Efter ett tag börjar deltagarna också lyssna på varandra och kommunicera på riktigt. Innan hade de bara titta på varandra och imiterat kommunikation. Inte förrän de fick en riktig uppgift fick det någonting som var viktigare att lyckas med än deras egna rörelser. Då hade de inte heller tid att ständigt observera sej själva och kunde istället se den de kommunicerade med.

Detta är en del från en serie på tio workshopdagar som gick av stapeln hos eaterlinjen på Edelviks folkhögskola i Burträsk.
Följ hela workshoppen här:
Inledningen Andra dagenTredje dagen Fjärde dagenFemte dagenSjätte dagenSjunde dagenÅttonde dagenNionde dagenTionde dagen

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">