…med den vikingatida teatern…

 

…att den första beskrivna teaterhändelsen utförd av svenskar är de s.k. ”Gothion” och ”Alphabetarion”, som uppfördes i Miklagård c:a 953 e.Kr. av väringar. Det rörde sej om sånger med danser.
De gick till så att två grupper med musiker och aktörer i masker och djurhudar och med sköldar och varsin käpp, ledda av en ceremonimästare, dansade dem. Uppenbarligen dansades de inför ett högsäte av bysantinska potentater. De bildar två ringar, en inre och en yttre, där de dansar och slår med käpparna mot sköldarna och så går de fram mot honnörsbordet. De här gör de tre gånger innan de två grupperna skiljs åt och sjunger ”Gothion” och ”Alphabetarion”. De väringarna som inte var med och dansade från början faller nu in i dansen. De dansar alla runt sina ceremonimästaren och slår med käpparna på sköldarna.

 

Kalaripayatu - indisk svärdsdans

Micke tycker att detta låter som en folklig teaterhändelse (som han har beskrivit i den vulgära komedins uppkomst i Sverige del 1 och del 2 och även i om den vulgära komedin) där gemenskapen betonas och ceremonimästaren deltar med att tjäna de dansande, vilken här – i
Miklagård – upptas i en exklusiv hovtradition där dansarna uppträder inför en utvald publik av höjdare, alltså ett första steg där den vulgära teatertraditionen tar ett första steg
mot hovteatern.

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.