…att Commedia dell’Arte…

…är urtypen för vulgär komedi och grunden för all modern, folklig, västerländsk komedi över huvud taget.

Han skriver detta inlägg för att han kom på att han faktiskt aldrig riktigt förklarat sin syn på Commedia dell’Arte i den här
bloggen.

Genren blir ofta grundligt missförstådd och sedd som allt emellan dålig barnteater till konst på en så hög nivå att man måste var typ, tredje generationen Arlecchino för att få lov att stå på en scen. Själva problemet med den inställningen är att man glömmer själva grunden för Commedia dell’Arte och Vulgär Komedi över huvud taget – att det faktiskt i första hand
handlar om fest och, om att ha roligt tillsammans, skådespelare, masker och publik och om att dela festen med sin publik, inte spela eller visa upp festen för publiken.

Commedia dell’Arte är i grunden gatuteater vare sej den spelas inom- eller utomhus. Den är rå, fysisk, snabb, visuell, stor i
uttrycket, spektakulär och byggd på iden med maskspel. Den kan innehåll varje form av scenisk disciplin.

Handlingen i Commedia dell’Arte är bara en ”taskig ursäkt att stå på scenen”. Det handlar inte vad som ska hända utan hur. Alla vet redan hur det ska sluta. Det är precis som i riterna vid jul, midsommar eller i kyrkan.

Handlingen är där för att hänga upp scener, lazzi, musik, komiska dialoger, olika trix och annat på. Det är till och med så att veta hur handlingen slutar hjälper publiken att bli deltagare istället för passiva åskådare.

Istället är det maskerna, karaktärerna och de situationer de hamnar i som ligger till grund för Commedia dell’Arte. De är drivna av sina lustar och sin hunger. Traditionellt talar man om att drivkrafterna är sex, hunger och pengar, men Micke menar att man kan säga att de följer sin lust för de sju dödssynderna.

Formen gör också att Commedia dell’Arte är en av de mest kollektiva teaterformerna, då ingen mask kan vara en hel värld själv. Så ledes kan den heller inte motsäga sej själv. Istället är den en eller fler aspekter av en värld och behöver därför någon att studsa emot.

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.