…med Commedia dell’Arte-maskernas flersamhet…

…att de helt enkelt inte kan vara ensamma. Micke har ju tagit upp det där med att Commedia dell’Artes maskerna representerar aspekter av människans inre, till skillnad från till exempel clownen som ensam innehåller en hel värld (se Dramaten-talet del 5).

Med korta undantag är alltid maskerna tillsammans på scenen. Både humorn och berättandet i Commedia dell’Arte är kollektiv. Det hjälper genren till det direkta visuella i stilen. Det kollektiva är också någonting som hjälper fram den frenesin som genren kräver.
Commedia dell’Arte kommer ju också från en tid långt ifrån vår individualistiska, då livet levdes tillsammans på gator och torg. Det är någonting som också speglar sej i Commedia dell’Arte.

 

Commedia del’Arte innehåller också en massa par, eller binära relationer. Inte så att det är de enda relationerna i Commedia dell’Arte, men dessa är bestående mellan olika föreställningar och uppsättningar.
Det är relationer där förhållandena maskerna emellan alltid är det samma både i status, vad de söker hos varandra o.s.v. Pantalone och Arlecchino har till exempel alltid ett herre-tjänare-förhållande, de känner alltid varandra (även då Arlecchino inte jobbar för Pantalone), Arlecchino söker alltid efter mat eller pengar för minsta möjliga ansträngning medan Pantalone vill ha Arlecchino till att utföra tjänster åt honom för minsta möjliga belöning. Det här är ett mönster som följer föreställning efter föreställning med små undantag. Det är det som skapar deras relation.
Samma mask kan också utgöra flera par. Till exempel är Pantalone tillsammans med Dottore ett par, samtidigt som han jobbar i par med Arlecchino, vilken i sin tur också utgör ett par med Brighella.
Däremot utgör inte Pantalone och Signora ett par även om de till och med kan vara gifta med varandra och även om Pantalones relation till henne alltid går ut på att han vill ha sex av henne samtidigt som hon lurar av honom vad hon önskar med hjälp av sex. Det beror på att deras relation inte alltid är den samma. Hon behöver ju inte alltid vara gift med honom. Hon kan lika gärna vara bordellmamma eller konkubin. Och då förändras statusförhållandena och således relationen och då räknas inte till dessa bestående binära relationer.

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.