…med den vulgära komedins uppkomst i Sverige del 2…

…som en fortsättning på del 1 att de allra första svenska tecknen på någon som helst form av svensk teatral verksamhet hittar man t.ex. i bronsåldersfynd från ritplatsen i Skogstorp, hällristningarna i Tanumshede, Nämforsen, Oppeby och Norrköping  m.fl. Där på ristningarna hittar man en massa kultiska ritualer, processioner och danslekar.
Ritualerna kunde handla om jakt, bröllop, fruktbarhet, krig eller kampen mellan årstiderna.
I danslekarna kunde åskådarna delta medan huvudaktörerna ledde dansen och sången, som antingen var skriven eller improviserad. Den vanligaste formen av danslekar var friarvisorna där två ungdomar, söker få varandra i mitten av en ring av deltagare vilka hjälper till med sång och dans. Danslekarna kunde också innehålla arbetssånger, tävlingar eller satiriska lekar.
En annan företeelse som troligen är förkristen är att, som en besvärjelse mot döden, dansa på kyrkogårdar, vilket ledde fram till danse macabre.

Även om lekarna förekom i alla klasser finns här åter inslagen från den folkliga och mycket tidiga formen av teater där alla deltar för att framtvinga ett lyckligt slut.
I Kiviksgraven (c:a 1200 f.Kr.) har man hittat 17 kvinnofigurer, varav 9 i fågelliknande masker och senare i den s.k. Osebergaväven (835 – 850 e.Kr.) hittades kvinnofigurer med sköldar och med vildsvins och fågelmasker.
Det ställer frågor om kvinnor var deltagande, i så fall med eller utan mask. Det finns över huvud taget i teaterhistorien inte någon masktradition där kvinnor burit mask även om det finns kvinnomasker spelade av män. Och andra sidan är det just i den vulgära komedin där kvinnor har varit deltagare från den grekiska mimen till Commedia dell’Arte. Dessutom under tider då kvinnor överhuvudtaget inte stått på scenen, även om dessa
kvinnor aldrig bar mask.
I Norden fanns ingen organiserad religion förrän kristendomen kom på 1000-talet, och då var den länge elitens religion innan den kom till folket. Det var alltså inte förrän vid den tiden, som kungen fick sin makt av Gud och således blev ansvarig inför honom istället för folket.

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.