…med historien och parkbänken och gatukontorets godhet…

…att hans parkbänk har ersatts och med två parkbänkar dessutom.

Det gick till så här: Micke hade en gång, i typ: arla urtid, Salong Katakomb, tillsammans med Lars Brinck. Där hade en annan teatergrupp hyrt scenen. Det hade en parkbänk på scenen. Den tog de aldrig tillbaks när de slutade hyra teatern. Tiden gick och parkbänken blev en del av teatern.
Men till slut sålde Micke och Lars teatern. Då passade de på att ta ut parkbänken och placera den på gatan utanför Gustav Vasa kyrka. Där blev den stående länge.
Men så en dag när Micke var i faggorna och repeterade en sin pjäs, Dostojevskijs DUBBELGÅNGAREN, upptäckte han att parkbänken var borta. Han ringde Lars och de sörjde sin gamla parkbänk.

Men hör och häpna: bara någon månad senare upptäckte Micke att parkbänken var återställd. Den var inte bara återställd, den var också renoverad av gatukontoret. Ett nytt samtal till Lars och den här gången lät sej
kamraterna glädjas.
Tiden gick och något år senare hade gatukontoret bytt ut den gamla bänken till en mer modern. Och nu ännu senare har de dessutom lagt en till bänk till den förra.

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.