…med maskernas behov av varandra…

Kompani Komedi i Mittelnberg

…att Commedia dell’Arte är en av de mest kollektiva av teaterformer som finns. Eftersom ingen mask är en hel komplex karaktär kan de heller inte vara ensamma på scenen någon längre tid. Det gör varje mask beroende av gruppen.
Man brukar ju säga att clownen, med sitt outsiderperspektiv, innehåller en hel värld. En Commedia dell’Arte-mask representerar istället en eller flera aspekter av vårt inre. Däremot kan en hel Commedia dell’Arte-ensemble skapa en hel värld tillsammans, med deras olika perspektiv.
Han har sett en hel del försök att skapa soloföreställningar där endast en mask står ensam på scenen. Men han har aldrig sett det lyckas, i alla fall inte lyckats att bli en Commedia dell’Arte-föreställning. Oftast har det blivit någon form av clownföreställningar istället.

Undantaget som bekräftar regeln är Pulcinella. Det har att göra med att han är ”lösare” än de andra maskerna i sin karaktär. Pulcinella har också en lite annan tradition, med bland annat Pulcinella-föreställningar där bara ett antal Pulcinellor uppträder.

När Micke satte upp ”A Kela Commedia Extravaganza” med bara en skådespelare, Deepal Doshi, fick Deepal spela sammanlagt 10 olika masker. Maskerna spelade också mot varandra. De fäktade, hånglade, gömde sej för varandra och sjöng duett – men de agerade alltid tillsammans. Som mest lyckades Micke och Deepal få in 6 masker samtidigt på scen , med bara en skådespelare.

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.