…när det gäller vulgär komedi…

Mrs. Agnes Brown

…att Mrs Brown är ett lysande exempel. Det är ju därför han envisas med att skicka ut videor från både föreställningar och BBC:s sitcom, t.o.m. intervjuer.

HÖR UPP! Micke intresserade sej redan för många år sen för vad han menar med ”vulgär komedi”, alltså vulgär både i ordets ursprungliga form (lat. vulgaris = folklig) och den mer samtida (rå, grov eller sexuellt utmanande).
Det är den formen av teater som vi först stöter på i Europa, i form av den greksiska mimen. Han skulle vilja gå så långt som att säga att den vulgära komedin är teaterns ursprung. Här hittar vi en icke-litterär, opolitisk teaterform som inte har annat för sej än att tillsammans med sina åskådare roa och festa om i rituella former. Det har visat sej att det finns, än i dag, förstenålderskulturer där man härmar jakten i rituella danser eller enklare skådespel, inte för att blidka några gudar, utan endast för att roa sej.
Den vulgära komedin har inga medvetet politiska ambitioner, men den står alltid på ”den lilla människans ”sida och litar aldrig på maktens alvar. Med sina sexuella anspelningar och med ”gatans språk” är den grovkornig och uppkäftig. Men det viktigaste med den vulgära komedin är att den alltid är en välkomnande fest där alla får plats.

Det är här som Mrs. Brown blir en av de bästa representanterna och kanske den enda (eller i alla fall den första) riktigt värdig TV-mediet. Se själva på detta det definitivt sista klippet jag hittatsom är en intervju med Brendan O’Carroll (Annars kan ni ju alltid gå tillbaka till gamla blogginlägg.):

Annars kan man ju ju alltid läsa om kungligheter i DN.

 

Comments (0)

› Kommentera här.

Kommentera

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" alt="">

Pingbacks (1)