Micke hos Teater Teatropen

Teater Teatropen är en fri teatergrupp, främst inriktad på fysisk teater. De spelar Commedia dell’Arte och barnföreställningar och arbetar även experimenterande. Teatropen är en av de grupper som inte bara arbetar med repetitioner och föreställningar De arbetar också med en kontinuerlig skådespelarträning. För Teater Teatropen är ensemblekänsla ett nyckelord, både vad gäller det konstnärliga arbetet och produktionen och annat arbete runt omkring sina föreställningar.

Teatropen bildades ur Teaterstudion 2001. Under sommarlovet gjorde fyra elever ut Teaterstudions första års-kurs en mycket Commedia dell’Arte-inspirerad uppsättning av Molières ”Tartuffe”. Den spelades i Stockholms parker den sommaren.
Efter att alla i gruppen gått ut tvåan på Teaterstudion var det dags för nästa föreställning. Det blev en Commedia dell’Arte-föreställning Det är här jag kommer in i bilden mer direkt. Jag skrev - tillsammans med Mattias Lindbladh - och regisserade ”Morens fånge”, som var den första föreställningen i en planerad ”trestegsraket”. ”Morens fånge” spelades först i Helge Ands ruin i Visby innan den åkte vidare på turné i södra Sverige under sensommaren.
Under vintern repeterade och turnerade Teater Teatropen ”Gusten Grodslukare”, en barnföreställning av Ole Lund Kirkegaard, i regi och dramatisering av Jennifer Sternberg och i samarbete med Tyresö Montessoriskola.
Till sommaren var det åter dags att regissera en ny Commedia dell’Arte-föreställning, ”Det allra Löjligaste”. Denna gång skrev jag föreställningen själv tillsammans med gruppen. Även ”Det allra Löjligaste” hade sin premiär i Helge Ands ruin och fortsatte sen på turné i Sydsverige.
Under vintern 2003/2004 började gruppen jobba på ”Gränsblickar”, ett experimenterande arbete under ledning av Jimmie Jonasson.
Den sista av Commedia dell’Arte-föreställningarna, ”Allting på”, hade sin premiär på Bottarvegården även den på Gotland. Där spelades föreställningen i en månad innan den gick ut på turné. Även ”Allting på” skrevs och regisserades av mej. Den repeterades i Hallstavik och på Gotland.
Jo, en sak till: Giovanni Capensi existerar inte.

TILLBAKSMorens fånge

Pulcinella
Leandro
Arlecchino
Zanni & Signora
Pantalone
Isabella

Regi

Manus
Musik
Kostym
Masker
Scenbygge
Jimmie Jonasson,
Rasmus Wurm,
Rebecca Westholm,
Jennifer Sternberg,
Mattias Lindbladh
Malin Widén

Micke Klingvall

Micke Klingvall & Mattias Lindbladh
Joakim Dominique
Irené Westholm
Ensemblen
Kjell Pettersson

Klicka här för att läsa en RECENSION eller se en TRAILER från föreställningen.

Morens Fånge, som var steg ett i ett treårigt samarbete mellan mej och Teater Teatropen, spelades som en utomhusföreställning i tidig Commedia dell’Arte-stil med gyckel, akrobatik, improvisation, musik, fäktning och upptåg. Den hade premiär i juli 2002 i Helgeandsruin i Visby och fortsatte sen med en två månader lång turné i södra Sverige.

Pantalones och Signoras dotter Isabella har tagits tillfånga av moren, Pulcinella och hans tjänare Zanni. Leandro, den av Isabella älskade och Pantalone avskydde, blir utom sej av förtvivlan och ger sej av för att leta upp moren. Denne försöker i sin tur sälja tillbaka Isabella till Pantalone, vilken inte vill betala. Istället skickar Pantalone sin tjänare, Arlecchino, att hämta tillbaka Isabella, medan Signora försöker förföra Leandro. Och så går det på fram till den lyckliga upplösningen.

Föreställning repeterades först under våren i Stockholm på Salong Katakomb, för att sedan under sommaren avsluta repetitionerna med 2 veckors internat i Stånga, på Gotland.
Själva skrivandet av manus och repeterandet har gått hand i hand. Scenariot till föreställningen skrevs först av Mattias Lindbladh och bearbetades av mej. Sen har materialet repeterats och satts upp tillsammans med skådespelarna. Detta har i sin tur varit basen när jag har skapat repliker och sångtexter.


Det allra löjligaste

Pulcinella
Florindo
Arlecchino & Petunia
Zanni
Pantalone
Dottore

Regi

Manus
Musik
Kostym
Masker
Scenbygge
Jimmie Jonasson,
Mattias Lindbladh,
Rebecca Westholm,
Jennifer Sternberg,
Mattias Lindbladh
Camilla C Vislie

Micke Klingvall

Micke Klingvall
Marlene Lundberg
Irené Westholm
Ensemblen
Kjell Pettersson

Klicka här för att läsa en RECENSION eller se en TRAILER från föreställningen.

Steg två i Commedia dell’Arte-samarbetet med Teater Teatropen hette Det allra Löjligaste. Föreställningen var en utveckling av Morens fånge. Den innehöll i stort sett samma discipliner, men ett år av erfarenheter av turné med en barnföreställning och akrobatik och musiklektioner för skådespelarna tillät betydligt större möjligheter att ta ut svängarna i regin.
Det allra Löjligaste hade premiär i juli 2003, även den i Helgeandsruin i Visby, innan föreställningen turnerade vidare i Sydsverige. Det blev sammanlagt 41 föreställningar på två månader, där många kom tillbaka för att se även denna föreställning.

Det allra Löjligaste handlar om Pantalones försök att gifta bort sin dotter Petunia med hennes friare Dottore. Petunia däremot vill inget hellre än att få gifta sej med Florindo, vilken hon just har träffat. Men även Pulcinella är förälskad i Petunia, en kärlek han får för sej är besvarad. Pulcinella går till Dottore för att lära sej fina manér, så att han kan fria. Då lyckas Pantalone tappa minnet så att hans tjänare Zanni kan ta över befälet. Samtidigt lurar Pulcinella Arlecchino att stjäla vin och cognac av Pantalone. Och efter den slutliga fäktscenen mellan Zanni och Pulcinella låter Petunia Dottore och Pulcinella tävla om henne, innan det lyckliga slutet.

Som Som med repetitionerna av Morens Fånge började även repetitionerna av Det allra Löjligaste under våren, på Salong Katakomb, och avslutades med 2 veckors repetitionsinternat i Stånga, på Gotland. Manuset skrevs denna gång helt och hållet av mej. Här började jag också använda video som verktyg vid skrivandet.


 

Allting på

Pulcinella
Arlecchino
Zanni
Pantalone
Isabella

Regi

Manus
Musik
Kostym
Masker
Scenbygge
Layout
Jimmie Jonasson
Rebecca Westholm
Jennifer Sternberg
Tobias Hylander
Erika Petersson

Micke Klingvall

Micke Klingvall
Ars Ultima
Irené Westholm
Ensemblen
Kjell Pettersson
Daniel Ringdahl

Klicka här för att läsa en RECENSION eller se en TRAILER från föreställningen.

Allting på… var avlutningen på den trestegsraket i samarbetet med Teater Teatropen. Föreställningen var också den där jag mest lämnat skådespelarna ifred både vad gäller manus och regi. Istället lades mest fokus på skådespelarnas improvisationer och egna infall. Bland annat var själva namnet, Allting på…, satt långt innan vi visste vad föreställningen skulle handla om.
Det är också den föreställning som har arbetat med den mest avancerade akrobatiken. Det kanske inte är så underligt eftersom skådespelarna då hade tränat kontinuerligt tre år i streck.
Premiären var den 9 juli 2004 på Bottarvegården på södra Gotland där Allting på… spelade i en månad innan det årets turné satte fart runt Sverige.

Föreställningen handlade om Zanni och Pulcinella som är tjuvar och kommer för att stjäla, men istället råkar Pulcinella köpa Arlecchino, Pantalones tjänare. Detta eftersom Pantalone vill ha Smeraldina, som också jobbar i hans hus, för sej själv. Arlecchino har nämligen ihop det med Smeraldina. Men då blir Zanni svartsjuk och vill inte ha med Arlecchino att göra eftersom Arlecchino är en bättre tjuv än Zanni. Han stjäl till exempel Pantalones pengar så att Smeraldina kan ta dem och köpa tillbaka Arlecchino.